Time in Sofia:
services

LEGALIZATION OF DOCUMENTS

Агенцията предлага и специализирани услуги по легализацията на всякакъв вид документи, издадени в страната или чужбина, съгласно изискванията на Хагската конвенция от 5 октомври 1961, по която България е страна.