Time in Sofia:

За нас

“Испаника” ЕООД е дружество, основано през 1994 година, развиващо книгоиздателска, преводаческа и консултантска дейност. Нашата компания печели репутацията си с качеството на предлаганите услуги, конкурентните цени и лоялността към клиентите, които обслужва.

Като агенция за преводи сме поставени в услуга на редица големи и влиятелни български и международни компании от най-различни сектори на икономиката и обществения живот.
Юристите и сътрудниците на фирмата пък предлагат на нашите чуждестранни партньори всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска марка или започването на бизнес в Р. България.