Time in Sofia:
services

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ

Преводаческа агенция Испаника извършва висококачествени преводи от и на всички езици на международни проекти, договори, оферти, кореспонденция, юридическа документация, спецификации, технически инструкции, стандарти, патентни описания, доклади, статии, програмни продукти, рекламни материали и др. Агенцията осигурява и висококвалифицирани преводачи за симултанни и консекутивни преводи по време на конференции, симпозиуми, преговори, разговори и др.

Нашите преводачи са доказани професионалисти в областта на превода с богат практически опит, безупречна квалификация и силно развито чувство за лоялност спрямо клиентите и фирмата.

Агенцията предлага и специализирани услуги по легализацията на всякакъв вид документи, издадени в страната или чужбина, съгласно изискванията на Хагската конвенция от 5 октомври 1961, по която България е страна.