Time in Sofia:

Цени за превод

Цената на превода се определя въз основа на 1800 знака за 1 страница от
преведения материал.
1. Езици от първа група: Английски, немски, френски, испански, руски, италиански:
» Лични документи: 18 – 20 лв./стр.
» Фирмени документи: 20 – 24 лв. /стр.
2. Езици от втора група: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки,
словашки, полски, унгарски, словенски, украински, молдовски, португалски:
» Лични документи: 20 - 24 лв./стр.
» Фирмени документи: 24 - 30 лв./стр.
3. Езици от трета група: албански, холандски, шведски, норвежки, датски, беларуски:
» Лични документи: 30 - 38 лв./стр.
» Фирмени документи: 38 – 50 лв./стр.
4. Езици от четвърта група: китайски, виетнамски, монголски, грузински, арабски,
японски, корейски, арменски, фарси, иврит, фински:
» Лични документи : 30 - 60 лв./стр.
» Фирмени документи: 34 - 80 лв./стр.
Забележка:
» Посочените цени са базисни и без ДДС.
» Окончателната цена се формира въз основа на посоката, срока и сложността на
превода.
» За да получите оферта за устен превод, моля свържете се с нашия офис.
» Възможни са отстъпки за количества.

Download PDF