Time in Sofia:
  • книга

Учебни анализи

Автор: Иван Спасов
PDF файл: изтегли

"Из българската литературна класика" е последната и посмъртно издадена книга на известния литературен критик Иван Спасов. В нея са включени рецензии и анализи на много от емблематичните за българската литература писатели и поети, извоювали с творческото си наследство статут на класици на българското художествено перо. Статиите са писани от критика през периода 1994-1999 г. и предста¬вляват актуален и дълбок прочит на автори-бастиони на българщи¬ната като И. Вазов, Хр. Ботев, Е. Пелин, Й. Йовков, Д. Дебелянов и др. Съобразена с традициите на родната изследователска школа, но и приобщена към новите тенденции в прочита на класиците, "Из бъл¬гарската литературна класика" е четиво, предназначено за ученици, кандидат-студенти, студентите в хуманитарните дисциплини, а защо не и за техните преподаватели. Книгата е едно необходимо помагало и за зрелостниците, защото тя запознава с творчеството на последното -поколение български класици - Елисавета Багряна, Павел Вежинов и Дора Габе.