Time in Sofia:
  • книга

Измама и други разкази

Автор: Леополдо Алас-Кларин
PDF файл: изтегли
ИЗМАМА И ДРУГИ РАЗКАЗИ
SUPERCHERIA Y OTROS RELATOS
Leopoldo Alas-Clarín
В наличност

 

Леополдо Алас-Кларин (1852-1901) е един от най-ярките представители на испанската проза и публицис тика от края на XIX век. Предшест веник на така наречената "Генерация-98". дала на све товната литература имената на Мигел де Унамуно. Анхел Ганивет, Пио Бароха, Антонио Мачадо и други, Кларин осъществява неизбежния идеен преход от реализма към модернизма в испаноезичната белетрис тика, в чийто най-виден изразител се превръща Рубен Дарио. Предлаганият сборник "ИЗМАМА и други РАЗКАЗИ" включва някои от най-значимите творби на писателя, публикувани в различни испански вестници в края на XIX век. Макар и писани преди повече от 100 години, разказите на Кларин звучат модерно и до днес заради своя язви телен и алегоричен език, натоварен с дълбоки фило софски и нравствени послания. Приятно четене.